top of page

Gemeente Haarlemmermeer

Wat

  Onderhoud netwerk voor openbare verlichting.

  Termijn is 2 + 1 + 1 jaar.

Contract

  Raamovereenkomst volgens RAW Standaard 2015.

  Start overeenkomst op 1 juli 2016.

Methode

  Nationale openbare aanbesteding.

   Puntensystematiek: 50% prijs 50% kwaliteit.

  Kwaliteitscriteria: 1. Dossier van risico’s en kansen en 2. Interview.

bottom of page