top of page

De Drechtsteden

Wat

  Aanbesteding onderhoud openbare verlichting.

Contract

  Contract op basis van bestek.

  1 maart 2016 – 1 maart 2019.

Methode

  Openbare Europese aanbesteding.

   40% prijs, 60% kwaliteit.

   Kwaliteitscriteria: 1. Plan van Aanpak en 2. Interview.

bottom of page