top of page

Gemeente De Friese Meren

Wat

  Verduurzaming openbare verlichting.

  Vervangen van armaturen door duurzame alternatieven.

Contract

  Contract op basis van bestek.

  1 oktober 2015 – 31 december 2015.

Methode

  Meervoudig onderhandse aanbesteding.

   Prestatiegerichte dialoog: definitieve uitvraag na een dialoogronde met gegadigden.

  Vaste prijs, gunnen op 100% kwaliteit.

   Kwaliteitscriteria: 1. besparing onderhoudskosten en 2. energiebesparing.

bottom of page